Zorgkanjers aan de hand nemen

Zorgkanjers aan de hand nemen

In de huidige tijd volgen digitale veranderingen elkaar snel op en krijgen medewerkers weinig tijd om een nieuwe technologie te omarmen voordat de volgende voor de deur staat. Flexibiliteit en de wil bij medewerkers om te veranderen zijn essentieel voor een succesvolle digitale transformatie.

Waarom is adaptatie nodig?

Medewerkers zijn tegenwoordig veeleisender qua ICT-mogelijkheden. Waar voorheen de apparaten en systemen op het werk het nieuwste van het nieuwste waren, zijn ze nu vaak verouderd. Medewerkers verwachten in hun werkomgeving een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Nieuwe applicaties moeten daadwerkelijk waarde toevoegen aan hun werk, anders worden deze domweg niet gebruikt.

Bovendien, als ICT niet makkelijk en snel te bereiken is, gaan medewerkers zelf op zoek naar oplossingen. Dit zelf experimenteren heeft als risico dat er schaduw ICT ontstaat en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen niet worden gevolgd. Adaptatie vraagt daarom tot het identificeren van sleutelfiguren en het betrekken van gelijken in een bottom-up aanpak.

Medewerkers moeten begrijpen waarom de werkwijze wordt aangepast. Adaptatie is daarom eigenlijk een vorm van verandermanagement dat zich het beste laat illustreren aan de hand van de ‘commitment curve’ van Daryl Conner.

Het stappenplan

In de acht stappen van het proces ligt de focus iedere keer ergens anders. Ook zijn er risico’s verbonden aan iedere stap. In de eerste stap ligt de connectie centraal: medewerkers horen iets over de transitie naar een nieuwe werkplek. Dit moet echter wel een betekenisvol contact zijn. Daaropvolgend komt het bewustzijn waarbij medewerkers het achterliggende idee omvatten. Het is belangrijk dat dit achterliggende idee duidelijk wordt gecommuniceerd om het risico op verwarring te beperken. Bij de derde stap is het belangrijk dat medewerkers begrijpen wat de invloed op hun werk is. Het gevaar is onbegrip onder de medewerkers over de transitie. Bij stap vier komt de beleving naar voren. Hier gaan medewerkers de voordelen zien en worden ze het eens over de toegevoegde waarden. De dreiging komt wanneer medewerkers alleen de negatieve kant van de verandering zien.

In de volgende twee stappen komt het testen en de adaptatie aan bod. Medewerkers moeten graag willen meedoen en gaan de nieuwe werkplek steeds meer zien als een normaal deel van het werk. De risico’s zijn dat er weerstand en afwijzing ontstaan en dat de nieuwe werkplek niet wordt gebruikt. Bij de laatste stap zullen medewerkers aan de nieuwe werkplek gewend zijn en nieuwe ideeën en verbeteringen ontwikkelen. Het gevaar bij de laatste stap is de conclusie dat de verandering is mislukt.

Op maat gemaakt

Met iedere organisatie bekijken wij samen hoe het adaptatieplan vorm moeten worden gegeven. Zo zorgen wij voor een op maat gemaakt draaiboek dat zorgvuldig is opgesteld in samenspraak met u. Door middel van overkoepelende en personagebonden adaptieve stappen zorgen wij er voor dat uw medewerkers de nieuwe werkplek binnen een korte tijd omarmen.